Tagged: West Champaran

West Champaran claims Bihar State Football title 0

West Champaran claims Bihar State Football title

From Left To Right Top Row Rakesh, Yash Sharma, Ajit, Prashanth, Praveen, Mithlesh From Left To Right Middle Row Akshay, Suraj From Left To Right Bottom Row Pankaj, Sonu, Neeraj, Shubham, Gaurav, Sonu Patel, Om Prakash